Nenda kwa yaliyomo

Kielefen

Kutoka Wikipedia, kamusi elezo huru

Kielefen (awali: Lingua Franca Nova, Elefen) ni lugha ya kupangwa iliyoanzishwa na George C. Boeree mwaka 1998 kwa kutegemea zaidi lugha za Kirumi.

Sarufi ya Elefen imerahisishwa kutoka katika sarufi ya kawaida ya lugha za Romance Kikatalani, Kifaransa, Kiitalia, Kireno na Kihispania. Kwa hivyo, inafanana na sarufi za krioli za Kimapenzi kama vile Krioli ya Haiti, Krioli ya Cabo Verde, Papiamento, na Chavacano.

Tahajia na matamshi

[hariri | hariri chanzo]

Alfabeti

[hariri | hariri chanzo]

Elefen hutumia alfabeti inayojulikana zaidi ulimwenguni: Kirumi au Kilatini.

 • herufi ndogo
  • a b c d e f g h i j l m n o p r s t u v x z
 • herufi kubwa
  • A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X Z

K (k), Q (q), W (w) na Y (y) hazionekani katika maneno ya kawaida. Kwa takriban maneno mia moja ya kimataifa yenye asili isiyo ya Kimapenzi, W inaweza kuandikwa kwa ajili ya U, na Y kwa ajili ya I, ili kurahisisha tahajia kutambulika: ioga/yoga, piniin/pinyin, sueter/sweter, ueb/web. Nyingine zaidi ya hayo, K, Q, W na Y hutumiwa tu kuhifadhi maumbo asilia ya nomino sahihi na maneno yasiyo ya Elefen.

H pia si ya kawaida, lakini inapatikana katika baadhi ya maneno ya kiufundi na kiutamaduni.

Herufi kubwa

[hariri | hariri chanzo]

Herufi kubwa hutumiwa mwanzoni mwa neno la kwanza katika sentensi.

Herufi kubwa pia hutumika mwanzoni mwa nomino sahihi. Wakati nomino halisi ina maneno kadhaa, kila neno lina herufi kubwa - mbali na maneno madogo kama la na de:

 • Watu, wa kweli au wa kuwaziwa, na vile vile wanyama na vitu vilivyobinafsishwa
  • Maria, San Paulo, Barack Obama, Jan de Hartog, Seniora Braun, Oscar de la Renta, Mickey Mouse
 • Mashirika (k.m. makampuni, jamii)
  • Ikea, Nasiones Unida, Organiza Mundal de Sania
 • Vyombo vya kisiasa (k.m. mataifa, majimbo, miji)
  • Frans, Atina, Site de New York, Statos Unida de America
 • Maeneo ya kijiografia (k.m. mito, bahari, maziwa, milima)
  • la Alpes, Rio Amazon, Mar Atlantica
 • Barua za alfabeti
  • E, N

Lakini kwa majina ya kazi za sanaa na fasihi, neno la kwanza tu la kichwa lina herufi kubwa (pamoja na nomino zozote zinazoonekana):

 • Un sonia de un note de mediaestate - Ndoto ya Usiku wa Midsummer
 • La frates Karamazov - Ndugu Karamazov
 • Tocata e fuga en D minor - Toccata na Fugue katika D Ndogo

Wakati mwingine, kama katika maonyo, herufi kubwa hutumiwa KUSISITIZA maneno au vishazi vyote.

Elefen hutumia herufi ndogo mahali ambapo baadhi ya lugha hutumia herufi kubwa:

 • Siku za wiki
  • lundi, jovedi - Jumatatu, Alhamisi
 • Miezi
  • marto, novembre - Machi, Novemba
 • Likizo na matukio kama hayo
  • natal, ramadan, pascua - Krismasi, Ramadhani, Pasaka
 • Karne nyingi
  • la sentenio dudes-un - karne ya ishirini na moja
 • Lugha na watu
  • catalan, xines - Kikatalani, Kichina
 • Vifupisho
  • lfn, pf

Majina ya barua

[hariri | hariri chanzo]

Silabi zifuatazo hutumiwa kutaja herufi katika hotuba, k.m. wakati wa kuandika neno:

 • a be ce de ef ge hax i je ka el em en o pe qua er es te u ve wa ex ya ze

Hizi ni nomino na zinaweza kuwa nyingi: as, bes, efes.

Kwa maandishi, mtu anaweza kuwasilisha herufi yenyewe, yenye herufi kubwa, na kuongeza -s kwa wingi:

 • La parola “matematica” ave tre As, du Ms (tamka emes), e un E. – Neno “matematica” lina As watatu, Bi wawili, na E.

Sentensi

[hariri | hariri chanzo]

Sentensi nyingi katika Elefen huwa na kishazi cha vitenzi, kwa kawaida huashiria kutokea kwa kitendo. Kishazi cha vitenzi huwa na kitenzi pamoja na virekebishaji vyovyote kama vile vielezi au vishazi tangulizi.

Sentensi nyingi pia huwa na angalau kishazi nomino kimoja, kwa kawaida huashiria mtu au kitu. Kishazi cha nomino kinajumuisha nomino pamoja na virekebishaji vyovyote kama vile viambishi, vivumishi, na vishazi vihusishi.

Mada na kitu

[hariri | hariri chanzo]

Vishazi viwili vya nomino muhimu zaidi ni kiima na kiima. Maana yao kamili inategemea uchaguzi wa kitenzi, lakini tukizungumza kwa ulegevu, mhusika ni mtu au kitu kinachotekeleza kitendo, na mtendwa ni mtu au kitu kinachoathiriwa moja kwa moja na kitendo.

Katika Elefen, somo daima hutangulia kitenzi, na kitu hufuata kila wakati:

 • La gato xasa la scural. – Paka (somo) … hufukuza (kitenzi) … squirrel (kitu).
 • La xica gusta la musica. – Msichana (somo) … anapenda (kitenzi) … muziki (kitu).
 • La can dormi. – Mbwa (somo) … analala (kitenzi).

Katika baadhi ya matukio, kwa sababu za mtindo au uwazi, unaweza kutaka kuweka lengo la kitenzi mwanzoni mwa sentensi. Katika visa hivi, kitu lazima kifuatwe na koma, na kiwakilishi cha kitu kinatumika baada ya kitenzi:

 • La gatos, me no gusta los. - Paka, siwapendi.

Vitenzi vingi vinahitaji somo, lakini vingi havihitaji kitu.

Vikamilishaji

[hariri | hariri chanzo]

Kipengele kingine cha sentensi cha kawaida ni kijalizo. Haya ni maelezo ya ziada ya mada ambayo yanaweza kufuata vitenzi kama es (be), deveni (kuwa), pare (onekana), na resta (baki):

 • Computadores es macinas. – Kompyuta (somo) … ni (kitenzi) … mashine (kikamilishano).
 • La aira pare umida. - Hewa (somo) ... inaonekana (kitenzi) ... unyevu (kikamilisho).
 • La comeda deveni fria. – Chakula (somo) … kinakuwa (kitenzi) … baridi (kikamilisho).
 • La patatas ia resta calda. – Viazi (somo) … vilikaa (kitenzi) … moto (kikamilisho).
 • Nosa taxe es reconstrui la mur. - Kazi yetu (somo) ... ni (kitenzi) ... kujenga upya ukuta (kamilisho: sentensi iliyowekwa).
 • La idea es ce tu canta. - Wazo (somo) ... ni (kitenzi) ... kwamba unaimba (kamilisho: sentensi iliyoorodheshwa).

Baadhi ya lugha pia huruhusu kitu kuwa na kijalizo, kama vile "Naona jibini hili linachukiza" au "Walimchagua kuwa rais". Aina hii ya nyongeza haitokei Elefen.

Vihusishi

[hariri | hariri chanzo]

Kipengele kingine kikuu cha sentensi ni kishazi tangulizi, ambacho huongeza maelezo kwa nomino au kitenzi kilichotangulia, au kwa sentensi kwa ujumla wake:

 • La om ia cade tra sua seja. - Mwanamume (mhusika) ... alianguka (kitenzi) ... kupitia kiti chake (maneno ya kiambishi).
 • En la note, la stelas apare. - Usiku (maneno ya kiambishi) ... nyota (somo) ... huonekana (kitenzi).
 • Me dona esta poma a tu. - Mimi (kichwa) ... nipe (kitenzi) ... tufaha hili (kitu) ... kwako (kitenzi cha kiambishi).
 • Tu no aspeta como tua foto. - Wewe (somo) ... usiangalie (kitenzi) ... kama picha yako (kifungu cha maneno).

Mbali na vishazi, baadhi ya sentensi huwa na vishazi, vinavyofanana na sentensi ndogo zilizowekwa ndani ya sentensi kubwa. Wanaweza kurekebisha vishazi vya nomino, vishazi vya vitenzi, au sentensi nzima kubwa:

 • La om ci ia abita asi ia vade a Paris. - Mtu aliyeishi hapa alikwenda Paris.
 • El va visita en julio, cuando la clima es bon. - Atatembelea Julai, wakati hali ya hewa ni nzuri.
 • On no ia permete me fa la cosas como me ia desira. - Sikuruhusiwa kufanya mambo nilivyotaka.
 • Me pensa ce el es bela. - Nadhani yeye ni mrembo.

Nomino kwa kawaida hutambulishwa na viambishi, na inaweza kufuatiwa na vivumishi na vishazi vihusishi, na kutoa kishazi nomino. Nomino za kawaida huashiria vitu halisi kama vile watu, mahali, na vitu, lakini nomino zinaweza pia kuashiria dhana dhahania zaidi ambazo zinafanana kisarufi.

Kuongeza -s kwa nomino hufanya iwe wingi. Ikiwa nomino ya umoja itaishia kwa konsonanti, -es huongezwa badala yake. Mwisho wa wingi hauathiri mkazo wa neno:

 • gato, gatos - paka, paka
 • om, omes - mtu, wanaume

Vivumishi vinavyorekebisha nomino havibadiliki wakati nomino ni wingi. Lakini kivumishi kinapotumiwa kama nomino, kinaweza kuwa na wingi:

 • la bones, la males, e la feas – nzuri, mbaya, na mbaya
 • multe belas – warembo wengi

Baadhi ya nomino ambazo ni nyingi katika Kiingereza ni za umoja katika Elefen:

 • El regarda un sisor con un binoculo. – Anatazama mkasi kupitia [jozi ya] darubini.
 • On usa un bretela per suporta sua pantalon. – Unatumia suspenders kushikilia suruali yako.
 • Me ia compra esta oculo de sol en Nederland. – Nilinunua miwani hii huko Uholanzi.

Nomino zinazohesabika na zisizohesabika

[hariri | hariri chanzo]

Kama lugha nyingi, Elefen hutofautisha nomino zinazohesabika na zisizohesabika. Nomino inayoweza kuhesabika (au "nomino ya hesabu") inaweza kubadilishwa na nambari, na inaweza kukubali wingi -s. Nomino za kawaida zinazoweza kuhesabika huwakilisha vitu ambavyo ni vya mtu binafsi, kama vile nyumba, paka, na mawazo. Kwa mfano:

 • un auto; la autos; cuatro autos – gari; magari; magari manne
 • un gato; multe gatos; un milion gatos – paka; paka nyingi; paka milioni

Kinyume chake, nomino zisizohesabika (wakati fulani huitwa “nomino nyingi”) kwa kawaida hazikubali wingi -s. Nomino zisizoweza kuhesabika kwa kawaida huashiria wingi ambazo hazina ubinafsi wazi, kama vile vimiminika (maji, juisi), poda (sukari, mchanga), vitu (chuma, mbao), au sifa dhahania (umaridadi, upole). Zinapobadilishwa na nambari au neno lingine la wingi, kitengo cha kipimo mara nyingi huongezwa kwa uwazi. Kwa mfano:

 • la acua; alga acua; tre tases de acua – maji; maji kidogo; vikombe vitatu vya maji
 • lenio; multe lenio; du pesos de lenio – mbao; kuni nyingi; vipande viwili vya mbao

Hata hivyo, nomino zisizohesabika zinaweza kutumika kwa njia inayohesabika. Kisha zinaonyesha mifano au mifano fulani:

 • Du cafes, per favore. – Kahawa mbili, tafadhali.
 • Me ia proba multe cesos. – Nimeonja jibini nyingi.
 • On no pote compara la belias de Paris e Venezia. – Hauwezi kulinganisha uzuri wa Paris na Venice.

Kwa kawaida nomino hazionyeshi jinsia zao. Ili kutofautisha jinsia, vivumishi mas na fema hutumiwa:

 • un cavalo mas - farasi wa kiume, farasi
 • un cavalo fema - farasi wa kike, farasi

Lakini kuna maneno machache kwa uhusiano wa kifamilia ambayo yanaashiria wanawake na -a na wanaume na -o:

 • ava, avo - bibi, babu
 • fia, fio - binti, mwana
 • neta, neto - mjukuu, mjukuu
 • sobrina, sobrino - mpwa, mpwa
 • sposa, sposo - mke, mume
 • tia, tio – shangazi, mjomba
 • xica, xico - msichana, mvulana

Pia kuna jozi chache zinazotumia maneno tofauti kwa jinsia hizi mbili:

 • dama, cavalor – dame, knight
 • diva, dio – mungu wa kike, mungu
 • fem, om – mwanamke, mwanaume
 • madre, padre – mama, baba
 • rea, re – malkia, mfalme
 • seniora, senior – mwanamke, Bi; bwana, Bw
 • sore, frate – dada, kaka

Kiambishi adimu -esa huunda vibadala vya kike vya majukumu machache ya kihistoria ya kijamii:

 • abade, abadesa – abati, ubaya
 • baron, baronesa – baroni, ujinga
 • conte, contesa – hesabu, hesabu
 • duxe, duxesa – duke, duchess
 • imperor, imperoresa – mfalme, mfalme
 • marci, marcesa – marquess, marchioness
 • prinse, prinsesa – mkuu, binti mfalme
 • tsar, tsaresa – tsar, czarina
 1. La xerca per Pahoa
 2. "Lulu.com". Ilihifadhiwa kwenye nyaraka kutoka chanzo mnamo 2021-08-11. Iliwekwa mnamo 2022-03-07.
 3. La marcia nonconoseda
 4. "Lulu.com". Ilihifadhiwa kwenye nyaraka kutoka chanzo mnamo 2022-03-04. Iliwekwa mnamo 2022-03-07.

Viungo vya nje

[hariri | hariri chanzo]
Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu.
Je, unajua kitu kuhusu Kielefen kama historia yake, uenezi au maendeleo yake?
Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha nyingine zinazofaa kutafsiriwa?
Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza habari.