Nenda kwa yaliyomo

Uchambuzi wa SWOT

Kutoka Wikipedia, kamusi elezo huru
                           

Makala hii ina dalili ya kutungwa kwa kutegemea programu ya kompyuta kama vile "Google translation" au "wikimedia special:content translation" bila masahihisho ya kutosha. Watumiaji wanaombwa kuchunguza tena lugha, viungo na muundo wake. Wakiridhika na hali yake wanaweza kuondoa kigezo hiki kinachoonekana kwenye dirisha la kuhariri juu ya matini ya makala kwa kutumia alama za {{tafsiri kompyuta}} .

Uchambuzi wa SWOT ni uwezo, udhaifu, fursa na vitisho ni mbinu ya kimkakati ambayo hutumika kutathmini S uwezo, W udhaifu, O fursa, na T vitisho vinavyopatikana katika mradi au biashara husika. Inahusisha ubainishaji wa lengo la biashara au mradi na kutambua mambo ya ndani na ya nje ambayo yanafaa au hayafai katika kufikia lengo hilo. Sifa za mbinu hii ni zake Albert Humphrey, ambaye aliongoza makubaliano katika Chuo Kikuu cha Stanford mnamo miaka ya 1960 na 1970 kwa kutumia takwimu kutoka makampuni mia tano ya Fortune.

Uchambuzi wa SWOT lazima uanze kwa kufafanua mwisho wa jambo linalotamaniwa au lengo lake. Uchambuzi wa uwezo, udhaifu, fursa na vitisho unaweza kujumuishwa katika kielelezo cha mipango ya kimkakati. Mfano wa mbinu ya kimkakati inayojumuisha lengo linaloendeshwa na uchambuzi wa SWOT ni Uchambuzi wa kimkakati bunifu. Mipango ya kimkakati, ikiwemo Uchambuzi wa SWOT na Uchambuzi wa kimkakati bunifu, imekuwa hoja kuu katika utafiti.

 • S Uwezo: sifa za mtu au kampuni ambazo zitamsaidia katika kufikia lengo.
 • W Udhaifu: sifa za mtu au kampuni ambazo zinazuia kufikia lengo.
 • O Nafasi: hali za nje ambazo zinasaidia katika kufikia lengo.
 • T Vitisho: hali za nje zinazoweza kusababisha uharibifu wa lengo.

Ubainishaji wa Uchambuzi wa SWOT ni muhimu kwa sababu hatua zinazofuata mchakato wa kupanga mafanikio ya lengo lililochaguliwa au kadiriwa, laweza kutoka kwa SWOT.

Kwanza, lazima waamuzi watambue kama lengo laweza kufikiwa kutokana na Uchambuzi wa uwezo,udhaifu,fursa na vitisho. Kama lengo haliwezi kufikiwa, lazima lengo tofauti lichaguliwe na mchakato kurejelewa.

Mara nyingi uchambuzi wa SWOT hutumika katika usomi kuonyesha na kutambua uwezo, udhaifu, fursa na vitisho. Ni wa munufaa hasa katika kutambua maeneo kwa ajili ya maendeleo.

Matumizi bunifu ya SWOT: kuzalisha Mikakati[hariri | hariri chanzo]

Kama, kwa upande mwingine, lengo linaonekana kufikiwa, SWOT hutumiwa kama pembejeo kwa ubunifu wa kizazi cha mikakati iwezekanayo, kwa kuuliza na kujibu kila moja ya maswali manne yafuatayo, mara nyingi:

 • Tunawezaje kutumia na kufaidika katia kila nguvu au uwezo?
 • Tunawezaje kuboresha kila Udhaifu?
 • Tunawezaje Kutumia na kufaidika kutokana na kila Nafasi au fursa?
 • Tunawezaje kupunguza kila Tishio?

Kwa kawaida, kikundi kilicho na uamilifu mwingi au jopo kazi liwakilishalo mitazamo mingi ndilo lipasalo kutekeleza uchambuzi wa SWOT. Kwa mfano, timu ya SWOT inaweza kuhusisha mhasibu, muuzaji, meneja mtendaji, mhandisi, na mpokezi wa maswala ya utenda kazi kwa umma.

Kulinganisha na kubadilisha[hariri | hariri chanzo]

Njia nyingine ya kutumia SWOT ni kulinganisha na kubadilisha.

Ulinganishaji hutumiwa kupata faida za ushindani kwa kulinganisha uwezo na nafasi.

Kubadilisha ni kutumia mikakati ya kugeuza vitisho au udhaifu kuwa uwezo au fursa.

Mfano wa mkakati wa Kugeuza ni kutafuta masoko mapya.

Kama vitisho au udhaifu hauwezi kubadilishwa basi yafaa kampuni ijaribukuupunguza au kuuepuka.

Ushahidi katika matumizi ya SWOT[hariri | hariri chanzo]

Uchambuzi wa SWOT huweza kupunguza mikakati inayofikiriwa katika tathmini. "Aidha, watu ambao wanatumia SWOT wanaweza kufikiri kuwa wamefanya kazi nzuri ya kupanga na wapuuze mambo yanayostahili kama kufafanua malengo ya kampuni au kuhesabu ROI kwa mikakati mbadala." [1] Matokeo kutoka Menon na wenzake (1999)[5] [2] na Hill na Westbrook (1997) [3] yameonyesha kwamba SWOT huweza kudhuru utendaji. Kama mbadala wa SWOT, J. Scott Armstrong anaelezea mbinu mbadala ya hatua tano (5) ambayo hupelekea utendaji bora wa shirika. [4]

Ukosoaji huu unaelekezwa kwa toleo la zamani la SWOT linalotangulia uchanganuzi wa Uchambuzi wa uwezo,udhaifu,fursa na vitisho ulioelezewa hapo juu, kwa mada "Mkakati na Matumizi bunifu ya uchanganuzi SWOT." Toleo hili la zamani halikuhitaji SWOT zitolewe kutoka kwa lengo lililokubaliwa. Mifano ya uchanganuzi wa SWOT isiyotaja lengo imetolewa hapa chini katika "Rasilimali za kibinadamu" na "elimu ya soko."

Vipengele vya ndani na nje[hariri | hariri chanzo]

Lengo la uchanganuzi wowote wa Uchambuzi wa SWOT ni kutambua vipengele vya ndani na nje ambavyo ni muhimu katika kufikia lengo. Havi huja kutoka ndani ya mkusanyiko wa thamani ya kipekee ya kampuni. Uchanganuzi wa Uchambuzi wa SWOT unajumuisha vipande muhimu kwa makundi mawili makuu:

Mambo ya ndani yanaweza kutazamwa kama uwezo au udhaifu kulingana na athari zake kwenye malengo ya shirika. Kile kinachoweza kuwakilisha uwezo na heshima katika lengo moja kinaweza kuwa na udhaifu kwa lengo lingine. Sababu zinaweza kujumuisha 4P's;zote, na vile vile wafanyakazi, fedha, uwezo wa viwanda, na kadhalika. Mambo ya nje yanaweza kujumuisha masuala makubwa ya uchumi, mabadiliko ya teknolojia, sheria, na mabadiliko ya kiutamaduni, na vilevile mabadiliko sokoni au katika nafasi ya ushindani. Mara nyingi matokeo hutolewa kwa namna ya matriki.

Uchambuzi wa SWOT ni njia moja tu ya uainishaji na ina udhaifu wake. Kwa mfano, inaweza kushawishi makampuni kuandika orodha badala ya kufikiri kuhusu kilicho muhimu hasa katika kufikia malengo. Pia inatoa orodha bila uchunguzi muhimu na bila mpangilio maalum hivi kwamba, kwa mfano, nafasi dhaifu huweza kuonekana kusawazisha vitisho kviuu.

Ni jambo la busara kutoondoa kwa haraka mgombea yeyote anayeingizwa na SWOT. Umuhimu wa kila SWOT utafanuliwa au kuabainika kwa thamani ya mikakati inayozalisha. Bidhaa ya SWOT inayozalisha mikakati ya thamani ni muhimu. Bidhaa ya SWOT isiyozalisha mikakati si muhimu.

Matumizi ya Uchambuzi wa SWOT[hariri | hariri chanzo]

Umuhimu wa uchambuzi wa SWOT haukomi tu kwa mashirika ya kutafuta faidaWa viti You may not post si mdogo kwa faida ya kutafuta mashirika. Uchambuzi wa SWOT unaweza kutumika katika maamuzi yoyote wakati lengo la mwisho linalonuiwa limefafanuliwa. Mifano ni kama: mashirika yasiyo ya faida, vitengo vya kiserikali, na watu binafsi. Uchambuzi wa SWOT pia waweza kutumika katika kupanga mikakati ya kabla ya mgogoro na usimamizi wa kuzuia tatizo. Uchambuzi wa SWOT unaweza pia kutumika katika kujenga mapendekezo wakati wautafiti wa uwezekano wa kitu.

Uchanganuzi wa kimandhari wa SWOT[hariri | hariri chanzo]

Mandhari ya SWOT huchukua usimamizi wa aina mbalimbali kwa maono mapana ya kutazamia utendaji wa kulinganishwa vitu kulingana na matokeo yake Brendan Kitts, Leif Edvinsson na Tord Beding (2000). [5]

Mabadiliko katika utendaji wa kadiri huendelea kutambuliwa. Miradi (au vitengo vingine vya vipimo ) ambavyo vingeweza kuwa hatari vinazungumziwa.

Mandhari ya SWOT pia huonyesha sababu gande za nguvu / udhaifu ambazo zilikuwa au zitakuwa na ushawishi mkubwa katika muktadha wa thamani katika matumizi (kwa mfano:kuyumbayumba kwa thamani ya Mtaji. )

Mipango ya shirika[hariri | hariri chanzo]

Kama sehemu ya maendeleo ya mikakati na mipango ya kuwezesha shirika kufikia malengo yake, basi, hilo shirika litatumia mchakato wenye utaratibu / mkali unaojulikana kamamipango ya shirika. SWOT pamoja na hali ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiteknolojia / hali ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiteknolojia, kimazingira na ya uhalali huweza kutumika kama kigezo cha uchambuzi wa biashara na mambo ya mazingira. [6]

 • Kuweka malengo - kufafanua yakayofanywa na shirika
 • Ubainishaji wa Mazingira
  • Tathmini ya ndani ya SWOT ya shirika, hii inafaa kujumuisha tathmini ya hali ya sasa pamoja na mpangilio wa bidhaa / huduma na uchambuzi wa muda wa kutumika kwa bidhaa /mzunguko huo.
 • Uchambuzi wa mikakati iliyopo, hii itaamua umuhimu kutokana na tathmini ya matokeo ya ndani / nje. Huenda hii ikajumuisha uchambuzi pengo ambayo itaangalia maswala ya kimazingira
 • Masuala ya kimikakati yakiwa yameelezwa - vipengele muhimu katika kuendeleza mpango wa shirika unaohitaji kuangaliwa na shirika
 • Ibuwa mikakati mipya / iliyopigwa msasa' - mikakati iliyopigwa msasa yaweza kumaanisha kuwa kuna haja ya malengo kubadilishwa
 • Tambua vipengele muhimu vya mafanikio - kuafikia malengo na utekelezaji wa mikakati
 • Maandalizi ya uendeshaji, rasilimali, mipango ya miradi kwa utekelezaji mkakati
 • Ufuatiliaji matokeo - kwenda dhidi ya mipango, kuchukua hatua ya kurekebisha ambayo inaweza kumaanisha marekebisho kiasi kwa malengo / mikakati. [7]

Elimu ya soko[hariri | hariri chanzo]

Katika uchanganuzi wa washindani wengi, wauzaji huweka maelezo ya kina kuhusu kila mshindani katika soko, wakilenga hasa nguvu na udhaifu wa ushindani huo wakitumia uchambuzi wa SWOT. Mameneja masoko wataangazia muundo gharama wa kila mshindani , vyanzo vya faida, rasilimali na uwezo, kujiekeza kwa ushindani na kutofautiana kwa bidhaa , kiwango cha mahusiano kati ya walio juu na walio chini, majibu ya kihistoria kwa maendeleo ya kiwanda, na mambo mengine.

Usimamizi wa masoko mara nyingi hupata kuwa ni muhimu kuwekeza katika utafiti wa kukusanya takwimu sahihi zinazohitajika ili kuendeleza uchanganuzi wa masoko ulio hakika. Kwa hivyo, mara nyingi usimamizi hufanya utafiti wa soko (au masoko ya utafiti) ili kupata habari hii. Wauzaji hutumia mbinu mbalimbali kufanya utafiti wa soko, lakini baadhi ya zile ambazo ni za kawaida ni kama:

 • Utafiti wa uzuri wa masoko, kama vile vikundi vinavyoangaziwa
 • Utafiti wa wingi wa masoko, kama vile takwimu tafiti
 • Mbinu za majaribio kama vile mtihani wa masoko
 • Mbinu za kuangalia kama vile uchunguzi wa kiethnografia (za papo hapo)
 • Mameneja wa masoko wanaweza pia kubuni na kusimamia michakato mbalimbali ya ubainishaji mazingira na ushindani wenye werevu ili kusaidia kubaini mielekeo na kurekebisha uchambuzi wa masoko ya kampuni.

Kutumia SWOT kuchanganua msimamo wa soko wa usimamizi mdogo unaozingatia usimamizi wa rasilimali za binadamu. [8]

Uwezo Udhaifu Nafasi Vitisho
Sifa katika soko Uhaba wa washauri katika ngazi ya uendeshaji badala ya kiwango cha wenza Msimamo imara na eneo la soko lililobainishwa vizuri. Washauri wakubwa wafanyao kazi katika ngazi ya chini
Utaalamu katika kiwango cha mwenza kwenye ushauri wa usimamizi wa rasilimali za binadamu Kutoweza kukabiliana na shughuli nyingi ulizopewa kwa sababu ya kiwango au ukosefu wa uwezo Soko lililobainishwa kwa minajili ya ushauri katika maeneo mengine mbali na usimamizi wa rasilimali za binadamu Washauri wengine wadogo ambao wanataka kuvamia soko
Rekodi ya hapo awali na hata sasa - kazi zilizofanikiwa

Marejeo[hariri | hariri chanzo]

 1. "ManyWorlds.com: usifanye SWOT: Elezo kuhusu Mipango ya Elimu ya Soko". Ilihifadhiwa kwenye nyaraka kutoka chanzo mnamo 2009-03-23. Iliwekwa mnamo 2009-12-07.
 2. Menon, A.; na wenz. (1999). "Antecedents and Consequences of Marketing Strategy Making". Journal of Marketing. 63: 18–40. doi:10.2307/1251943. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
 3. Hill, T. & R. Westbrook (1997). "SWOT Analysis: It's Time for a Product Recall". Long Range Planning. 30 (1): 46–52. doi:10.1016/S0024-6301(96)00095-7.
 4. J. Scott Armstrong (1982). "The Value of Formal Planning for Strategic Decisions". Strategic Management Journal. 3: 197–211. doi:10.1002/smj.4250030303.
 5. Brendan Kitts, Leif Edvinsson na Tord Beding (2000)Kudhihirisha elimu ya kihistoria ya utendaji wa kampuni iwe ya uingiliano, tilia shaka-uwezo 3D Mazingara http://de.scientificcommons.org/534302 Archived 6 Mei 2009 at the Wayback Machine.
 6. Armstrong. M. Kitabu cha Maelezo kuhusu simamizi wa desturi za rasilimali ya binadamu (toleo la kumi) 2006, Kogan Page, London ISBN 0-7494-4631-5
 7. Armstrong.M Usimamizi wa Mchakato na Matumizi, 1996, London CIPD ISBN 0-85292-438-0
 8. Armstrong.M Usimamizi wa Michakato na Matumizi, 1996, London CIPD ISBN 0-85292-438-0

Viungo vya nje[hariri | hariri chanzo]