Wilaya za Tanzania 4

Kutoka Wikipedia, kamusi elezo huru

Hivi ni vigezo vya Wilaya vilivyoandaliwa kwa mikoa yote kufuatana na sensa 2012

1. Dodoma | 2. Arusha | 3. Kilimanjaro | 4. Tanga | 5. Morogoro | 6. Pwani | 7. Dar-es-salaam | 8. Lindi | 9. Mtwara | 10. Ruvuma | 11. Iringa | 12. Mbeya | 13. Singida | 14. Tabora | 15. Rukwa | 16. Kigoma | 17. Shinyanga | 18. Kagera | 19. Mwanza | 20. Mara | 21. Manyara | 22. Njombe | 23. Katavi | 24. Simiyu | 25. Geita | 26. Kaskazini Unguja | 27. Kusini Unguja | 28. Mjini Magharibi | 29. Kaskazini Pemba | 30. Kusini Pemba

Kwa kutumia vigezo

  • bofya "Hariri chanzo", kopi sehemu ya wilaya halafu andaa kigezo kilichosahihishwa AU kigezo kipya (kwa wilaya mpya)
  • AMA fungua ukurasa wa kigezo kilichopo tayari "Vigezo:Kata za Wilaya XXXXXXXX" ; weka kopi chini ya matini iliyopo. SASA angalia kama kata fulani ana jina lenye nyongeza (kama mfano "Majengo (Mbeya)|Majengo" ) na usahishe ipasavyo matini mpya. Halafu futa matini ya awali.
  • AU anzisha ukurasa wa kigezo kipya kwa jina "Vigezo:Kata za Wilaya XXXXXXXX" (kufuatana na wilaya unayoshughulia)
  • weka matini katika ukurasa
  • Bofya "Onyesha hakikisho ya mabadiliko"
  • fungua kila link buluu ya kata na hakikisha ya kwamba haielekei kwa makala iliyopo tayari; kama unaikuta, sahihisha jina kwa kuongeza mabano ya jina la wilaya (kama juu mfano wa "Majengo (Mbeya)|Majengo")
  • Mwishoni hifadhi kazi yako

Kusahihisha makala za kata[hariri | hariri chanzo]

  • Kama makala ya kata haiko bado, tunga upya. Unaweza kutumia mfano wa makala nyingine.

Mkoa wa Unguja Kaskazini[hariri | hariri chanzo]

Wilaya ya Kaskazini-A Unguja | Wilaya ya Kaskazini-B Unguja


Wilaya ya Kaskazini-‘A’ Unguja

Bandamaji | Bwereu | Chaani Kubwa | Chaani Masingini | Chutama | Fukuchani | Gamba | Kandwi | Kibeni | Kidombo | Kidoti | Kigomani | Kigunda | Kijini | Kikobweni | Kilimani Unguja | Kilindi Unguja | Kinyasini | Kisongoni | Kivunge | Matemwe | Mchenza Shauri | Mkokotoni Unguja | Mkwajuni Unguja | Moga | Mto wa Pwani | Muwange | Nungwi | Pale | Pitanazako | Potoa | Pwani Mchangani | Tazari | Tumbatu Gomani | Tumbatu Jongowe | Uvivini


Wilaya ya Kaskazini-‘B’ Unguja

Donge Karange | Donge Kipange | Donge Mbiji | Donge Mchangani | Donge Mtambile | Donge Vijibweni | Fujoni | Kidanzini | Kilombero Unguja | Kinduni | Kiombamvua | Kitope Unguja | Kiwengwa | Mafufuni | Mahonda | Makoba | Mangapwani | Matetema | Mbaleni | Mgambo | Misufini | Mkadini | Mkataleni | Mnyimbi | Muwanda | Njia ya Mtoni | Pangeni | Upenja | Zingwezingwe


Mkoa wa Unguja Kusini[hariri | hariri chanzo]

Wilaya ya Kati Unguja | Wilaya ya Kusini Unguja


Wilaya ya Kati Unguja

Bambi | Binguni | Bungi | Charawe | Cheju | Chwaka | Dunga Bweni | Dunga Kiembeni | Ghana | Jendele | Jumbi | Kiboje Mkwajuni | Kiboje Mwembeshauri | Kidimni | Kikungwi | Koani | Machui | Marumbi | Mchangani | Mgeni Haji | Michamvi | Mitakawani | Miwani | Mpapa | Ndijani Mseweni | Ndijani Mwembepunda | Ng'ambwa | Pagali | Pongwe | Tindini | Tunduni | Tunguu | Ubago | Ukongoroni | Umbuji | Unguja Ukuu Kaebona | Unguja Ukuu Kaepwani | Uroa | Uzi | Uzini


Wilaya ya Kusini Unguja

Bwejuu | Dongwe | Jambiani Kibigija | Jambiani Kikadini | Kajengwa | Kibuteni | Kijini | Kiongoni | Kitogani | Kizimkazi Dimbani | Kizimkazi Mkunguni | Mtende Unguja | Muungoni | Muyuni 'A' | Muyuni 'B' | Muyuni 'C' | Mzuri | Nganani | Paje | Pete | TasaniMkoa wa Unguja Mjini Magharibi[hariri | hariri chanzo]

Wilaya ya Magharibi Unguja | Wilaya ya Mjini Unguja


Wilaya ya Magharibi Unguja

Bububu | Bumbwisudi | Bweleo | Chuini Unguja | Chukwani | Dimani | Dole Unguja | Fumba | Fuoni Kibondeni | Fuoni Kijitoupele | Kama Unguja | Kianga | Kibweni Unguja | Kiembesamaki | Kihinani | Kinuni | Kisauni | Kizimbani | Kombeni | Magogoni | Maungani | Mbuzini Unguja | Meli nne | Mfenesini | Mombasa Unguja | Mto Pepo | Mtoni Unguja | Mtoni Kidatu | Mtufaani | Mwakaje | Mwanakwerekwe | Mwanyanya | Mwera | Nyamanzi | Pangawe | Shakani | Sharifu Msa | Tomondo | Welezo


Wilaya ya Mjini Unguja

Amani | Chumbuni | Gulioni | Jang'ombe | Karakana | Kidongo Chekundu | Kikwajuni Bondeni | Kikwajuni Juu | Kilimahewa Bondeni | Kilimahewa Juu | Kilimani Zanzibar | Kiponda | Kisimamajongoo | Kisiwandui | Kwa Wazee | Kwaalimsha | Kwaalinatu | Kwahani | Kwamtipura | Magomeni Zanzibar | Makadara Zanzibar | Malindi Zanzibar | Matarumbeta | Mchangani | Meya Zanzibar | Miembeni | Migombani | Mikunguni | Mkele | Mkunazini | Mlandege | Mpendae | Muungano Zanzibar | Mwembeladu | Mwembemakumbi | Mwembeshauri | Mwembetanga | Nyerere Zanzibar | Rahaleo | Sebleni | Shangani | Shaurimoyo Zanzibar | Sogea | Urusi Zanzibar | VikokotoniMkoa wa Pemba Kaskazini[hariri | hariri chanzo]

Wilaya ya Wete | Wilaya ya Micheweni


Wilaya ya Wete

Bopwe * Chwale * Fundo * Gando * Jadida * Junguni * Kambini * Kangagani * Kinyikani * Kipangani * Kisiwani * Kiungoni * Kiuyu Kigongoni * Kiuyu Minungwini * Kizimbani * Kojani * Limbani * Maziwani * Mchanga Mdogo * Mjini Ole * Mpambani * Mtambwe Kaskazini * Mtambwe Kusini * Mzambarauni Takao * Ole * Pandani * Pembeni * Piki * Selem * Shengejuu * Ukunjwi * UtaaniWilaya ya Micheweni

Chimba | Finya | Kifundi | Kinowe | Kinyasini | Kiuyu Mbuyuni | Konde Pemba | Majenzi | Makangale | Maziwa Ng'ombe | Mgogoni | Micheweni | Mihogoni | Mjini Wingwi | Mlindo | Msuka Magharibi | Msuka Mashariki | Mtemani | Shumba Mjini | Shumba Viamboni | Sizini | Tondooni | Tumbe Magharibi | Tumbe Mashariki | Wingwi Mapofu | Wingwi Mjananza | Wingwi Njuguni

Mkoa wa Pemba Kusini[hariri | hariri chanzo]

Wilaya ya Chake Chake | Wilaya ya Mkoani


Wilaya ya Chake Chake

Chachani | Chanjaani | Chonga | Dodo | Kibokoni | Kichungwani | Kilindi | Kwale | Madungu | Matale | Mbuzini | Mfikiwa | Mgelema | Mgogoni | Michungwani | Mkoroshoni | Msingini | Mvumoni | Ndagoni | Ng'ambwa | Pujini | Shungi | Tibirinzi | Uwandani | Vitongoji | Wara | Wawi | Wesha | Ziwani Pemba


Wilaya ya Mkoani

Chambani | Changaweni | Chokocho | Chumbageni | Jombwe | Kangani | Kendwa | Kengeja | Kisiwa Panza | Kiwani | Kuukuu | Makombeni | Makoongwe | Mbuguani | Mbuyuni Pemba | Mgagadu | Michenzani | Minazini | Mizingani | Mjimbini | Mkanyageni | Mkungu | Mtambile | Mtangani | Muambe | Ng'ombeni | Ngwachani | Shamiani | Shidi | Stahabu | Ukutini | Uweleni | Wambaa


Namba za sensa ya 2012 kwa Zanzibar[hariri | hariri chanzo]

Table-51: Kaskazini-Unguja-Region 187455[hariri | hariri chanzo]

1 Kaskazini-A-District 105780 2 Kaskazini-B-District 81675 227


Table-51.1: Kaskazini-‘A’-District 105780 26 Bandamaji 1616 35 Bwereu 1616 24 Chaani Kubwa 3030 22 Chaani Masingini 4562 29 Chutama 1638 12 Fukuchani 2208 20 Gamba 3401 28 Kandwi 1741 8 Kibeni 2799 34 Kidombo 3147 13 Kidoti 2973 36 Kigomani 1983 15 Kigunda 1813 18 Kijini 3369 25 Kikobweni 2757 32 Kilimani 2590 31 Kilindi 1186 27 Kinyasini 3311 30 Kisongoni 1539 4 Kivunge 4199 17 Matemwe 5014 23 Mchenza Shauri 917 1 Mkokotoni 2803 7 Mkwajuni 3509 21 Moga 2089 2 Mto wa Pwani 1074 9 Muwange 2022 16 Nungwi 10392 3 Pale 1216 10 Pitanazako 4027 11 Potoa 2326 19 Pwani Mchangani 3441 14 Tazari 3084 5 Tumbatu Gomani 4990 6 Tumbatu Jongowe 3262 33 Uvivini 4136

228


Table-51.2: Kaskazini-‘B’-District 81675 14 Donge Karange 1826 16 Donge Kipange 1070 15 Donge Mbiji 2447 6 Donge Mchangani 2917 12 Donge Mtambile 2739 17 Donge Vijibweni 3760 4 Fujoni 3147 25 Kidanzini 2642 21 Kilombero 1934 13 Kinduni 2616 5 Kiombamvua 1938 9 Kitope 5582 19 Kiwengwa 3575 27 Mafufuni 3832 10 Mahonda 4322 2 Makoba 3477 3 Mangapwani 2246 24 Matetema 2600 26 Mbaleni 2811 22 Mgambo 2799 1 Misufini 7986 7 Mkadini 2449 28 Mkataleni 4869 11 Mnyimbi 1266 23 Muwanda 950 29 Njia ya Mtoni 1548 20 Pangeni 1604 18 Upenja 1978 8 Zingwezingwe 745


Table-52: Kusini-Unguja-Region 115588[hariri | hariri chanzo]

1 Kati-District 76346 2 Kusini-District 39242 231


Table-52.1: Kati-District 76346 14 Bambi 3028 27 Binguni 1378 29 Bungi 2518 34 Charawe 954 28 Cheju 2038 21 Chwaka 3196 1 Dunga Bweni 2808 18 Dunga Kiembeni 1938 8 Ghana 1869 20 Jendele 1939 25 Jumbi 3905 7 Kiboje Mkwajuni 1268 5 Kiboje Mwembeshauri 1467 3 Kidimni 4185 31 Kikungwi 972 9 Koani 3091 4 Machui 1462 22 Marumbi 1167 17 Mchangani 2066 10 Mgeni Haji 1204 36 Michamvi 1572 12 Mitakawani 1113 6 Miwani 2310 37 Mpapa 1746 19 Ndijani Mseweni 2951 39 Ndijani Mwembepunda 1486 33 Ng'ambwa 901 15 Pagali 720 24 Pongwe 800 40 Tindini 1160 13 Tunduni 1054 26 Tunguu 3563 2 Ubago 3936 35 Ukongoroni 896 16 Umbuji 1402 38 Unguja Ukuu Kaebona 1362 30 Unguja Ukuu Kaepwani 1563 23 Uroa 2613 32 Uzi 1801 11 Uzini 944

232

Table-52.2: Kusini-District 39242

17 Bwejuu 2050 21 Dongwe 3006 16 Jambiani Kibigija 3369 5 Jambiani Kikadini 2691 4 Kajengwa 2313 7 Kibuteni 482 2 Kijini 2634 19 Kiongoni 1106 18 Kitogani 1128 8 Kizimkazi Dimbani 1760 9 Kizimkazi Mkunguni 2617 6 Mtende 1330 14 Muungoni 1629 10 Muyuni 'A' 1028 11 Muyuni 'B' 934 12 Muyuni 'C' 811 3 Mzuri 2120 1 Nganani 2050 15 Paje 3245 13 Pete 1420 20 Tasani 1519