Academic International Secondary School

Kutoka Wikipedia, kamusi elezo huru
Jump to navigation Jump to search

Makala hii inahusu mada au mtu asiyejulikana sana. Kuna mashaka kama mada inastahili kuwa na makala katika kamusi. Watumiaji wanaombwa kushiriki katika majadiliano kama makala hii inafaa kubaki au la. Tazama:Wikipedia:Umaarufu

Shule ya Academic International Secondary School ni shule ya binafsi iliyopo Dar es Salaam, Tanzania. Shule hii ina madarasa kuanzia kidato cha kwanza.. mpaka kidato cha sita. Shule hii ni ya kutwa na kulala.

</ref>http://daracademic.com/</ref>